Hieronder
een overzicht
van de
projecten

Kerstmarkt in Charlois

Mozaik project

Kunst en Cultuur in Panden

Wandelingen in Charlois

Pareltje

Japans Cultureel Centrum

Verlichting oude kerk en
Schoorsteen Schobben

Grafisch Atelier
HogeDRUKgebied

Oude Kerk Cult. Centrum

De Charloisse Dag

Panoramatafel

Kunstetalages
Wolphaertstraat

 

 

 

De Groeibriljant Oud Charlois wordt ondersteund door de onderstaande bedrijven instellingen en personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wandelroutes op
papier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ingang van
de kerstmark
t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hier treft u (zie de opsomming linker kolom) een overzicht aan van de projecten die door mede door de Groeibriljant Oud Charlois worden ontwikkeld of inmiddels tot stand zijn gekomen.

 

De Charloisse Kerstmarkt.

Op 9 - 10 en 11 December vond in 2005 alweer de 2e charloisse kerstmarkt plaats. Veel groter van opzet dan het eerste jaar. en zeker weer een succes te noemen. Toch valt er nog best eea te verbeteren. na 2 jaar en een afgelopen evaluatie zal de op de volgende kerstmarkt nog meer worden geinvesteerd in de markt zelf en wat minder in het "randgebeuren" . Natuurlijk zal er altijd een knusse plaats zijn voor de inwendige mens voor zowel een natje als een droogje. Wij zien u dan ook weer van harte tegemoed op 9 en 10 December 2006!

Voor meer info surf naar – www.kerstmarktcharlois.nl

Heeft u vragen waarvan u het antwoord niet op de website van de kerstmarkt kunt vinden, of heeft u belangstelling om aan de kerstmarkt deel te nemen, neemt u dan gerust contact op met een van de leden van de projectgroep.

Dit zijn:
Arjan van Es tel. 0610912938 email: ajvanes@chello.nl
Peter Holierhoek tel. 0611344992 email: email@sites4less.nl

TOP

Mozaik Project.

In het kader van het project Mozaiken worden 5 gevelmozaiken in de buitenruimte rond de Charloisse Kerksingel gerealiseerd door de kunstenaar Michiel Brink samen met een groep bewoners. De ontwerpen verwijzen naar de historie en de bewoners van Oud-Charlois. In de Mozaikwinkel, vanaf eind januari 2006 gevestigd aan de Katendrechtse Lagedijk nr.489, wordt aan de mozaiken gewerkt. Er is regelmatig een open dag.

De ontwerpen van de uiteindelijk 5 historische mozaïeken die in het centrum van Oud-Charlois komen te hangen, werden op 30 april 2005 tijdens het Blommenfesteyn gepresenteerd. Al voor de zomer 2005 was het eerste mozaïek zo goed als klaar.
Waarom hangt er dan nog niets op de muur van de huizen aan de Kaatsbaan, de plek waar het eerste mozaiek zou komen? Enige tegenslag teisterde het project tot nu toe. Door persoonlijk verlies en technische problemen is een vertraging in de voortgang van het project opgetreden. Het eerste van vijf historische mozaïeken werd op 1 oktober, de Charloisse Dag, officieel onthuld door Nelli Cooman in het oude politiebureau aan de Charloisse Kerksingel. Daar stond het opgeslagen in afwachting van de officiële plaatsing. Maar helaas hangt het nog steeds niet op zijn beoogde plek aan de Kaatsbaan. Technische problemen verhinderden tot nu toe de bevestiging. De trespa plaat waarop het mozaïek is gelijmd, is waarschijnlijk door de warmte of omdat het rechtop tegen een muur aan stond door het eigen gewicht, tijdens het verblijf in het politiebureau kromgetrokken. Daardoor raakten stukjes van het mozaiek aan de zijkanten los. Ophangen was te riskant. Kunstenaar Michiel Brink, die zeker 4 maanden werk in het kunstwerk heeft gestoken, moest op zoek naar en andere techniek. Samen met de mozaïekgroep, bestaande uit Jannie Straatman (WOC en bewooster Hofje de Boer), Irfan Ozcan (Groeibriljant en bewoner Wolphaertsbocht), Pieter Houthuizen (wijkarchitect en dS+V) en Hilde Ferguson (Groeibriljant en bewoonster Charloisse Kerksingel) heeft Michiel gezocht naar een oplossing.

De zijmuur van de huizen op de Kaatsbaan, waar het mozaïek was gepland, is inmiddels prachtig geschilderd door de Gebr. Van Bebberen. Alles en iedereen was er helemaal klaar voor: de hoogwerker van van Bebberen was met hulp ter plekke, Nico Kooy van de Nieuwe Unie, de kunstenaar en buurtbewoners waaronder natuurlijk onderbuurman Henk Kroonenberg. Henk en zijn vrouw Mar hebben vanaf het begin van het project met veel belangstelling de ontwikkelingen gevolgd. Zij waren trouwe bezoekers van de 3 open dagen in de(oude) mozaiekwinkel op de Katendrechtse Lagedijk.

Het eerste mozaiek verbeeldt ‘Charlois in oorlogstijd'. De twee kerkklokken werden door de Duitsers in de oorlog voor de wapenfabricage gevorderd. Een van de klokken is in de oorlog omgesmolten maar de andere bleef behouden omdat hij door de Charloisse bevolking (is er bekend door wie?) was verstopt. Op het mozaik is te zien hoe vanuit het vuur een van de klokken herrijst en een witte duif, symbool voor de vrede en de vrije geest op naar de hemel. Alle materie kan de mens worden afgenomen, maar de vrije geest overwint altijd, is de gedachte hierachter.

Omdat het erg problematisch is om het mozaiek opnieuw te maken, wordt nu gekeken naar mogelijkheden om het in een vloer te verwerken. Misschien in de (nieuwe vloer van) Oude Kerk. Overleg daarover is gaande. Het tweede mozaiek is media januari 2006 bijna klaar, maar ook hiervan zal waarschijnlijk de lijm moeten worden vervangen.

Op zaterdag 28 januari is er een klein feestje voor de buurtbewoners en andere belangstellenden in de nieuwe mozaikwinkel aan de Kat. Lagedijk 489, naast groentenboer deGast. Op die dag vanaf 14.00 uur is iedereen die belangstelling heeft welkom om de mozaïeken te bewonderenen of om met de kunstenaar te praten.

Zodra het tweede exemplaar voltooid is en wordt opgehangen zal dat des te meer reden zijn tot feestvreugde. Dan nodigen we iedereen uit om de onthulling bij te wonen en te genieten van de muziek van de buurt-accordeonist uit Hofje de Boer. Op elk van de vijf mozaieken is namelijk een muziekinstrument afgebeeld. Op de eerste de klokken, op de tweede een accordeonist. Mozaïeken betekent voor ons: nog meer kleur in Oud Charlois, een wijk waar Muziek in zit!

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij:
Michiel Brink
Tel: 06-10673838

TOP

 

Kunst en Cultuur in panden.

Oud-Charlois bezit een veelheid en diversiteit aan winkel- en bedrijfspanden die leeg staan. In Rotterdam is er grote behoefte aan geschikte atelier/werkruimte voor kunstenaars. De projectgroep Kunst in Panden (Kip) van de Groeibriljant Oud-Charlois is gestart in april 2004 en stelde zich ten doel om kunstenaars en creatieve ondernemers te informeren en hen te enthousiasmeren om zich in Oud-Charlois te vestigen in de leegstaande bedrijfsruimten. Bij de start bestond de groep uit 5 bewoners van Oud Charlois, namelijk Jaap Verheul, Sjoert Willemstein, Paul Opmeer, Tineke Teunen en Jannie Hommes. Van de deelgemeente deed de wijkcoordinator Kees Flameling mee aan de projectgroep.
In de loop van 2005 onderscheidden zich binnen de projectgroep drie
subprojecten: Project Ateliers Wolphaertstraat fase 1 en fase 2 en project Kunst in Leegstaande Panden (al snel project KIP genoemd). Hierna een toelichting per project.

Ateliers in Wolphaertstraat
Fase 1: beschilderen deuren

In de aanloop naar fase 2, zie hierna werden de voordeuren beschilderd volgens een door de kunstenaars opgezet concept. Het project is volledig volgens planning verlopen en uitgevoerd vanaf januari 2005 tot maart 2005.
Kunstenaars ontwierpen een kleurenpalet. Elke bewoner koos zijn of haar eigen kleur. Eind januari werden de benodigdheden gekocht. 29 januari was de eerste schilderdag. Vele bewoners hielpen mee. In de loop van het voorjaar is nog op 4 dagen geschilderd. De straat ziet er veel fleuriger uit.
Voorbijgangers en bewoners zijn positief over de vrolijke uitstraling. Het met elkaar schilderen heeft de betrokkenheid van de bewoners bij hunleefomgeving verhoogd. Tijdens het schilderen sloten buren zich aan.

Fase 2: behoud culturele broedplaats voor 10 jaar

In de vele kunst- en cultuuruitingen in Oud Charlois neemt de Wolphaertstraat een bijzondere plaats in. Het gaat hierbij om een blok woningen en bedrijven met het etiket sloop. Het besluit tot sloop werd zo'n 3 jaar geleden genomen maar tot op heden niet geëffectueerd. Bewoners werden uitverhuisd en er ontstond leegstand met alle gevolgen van dien. Junks, dealers en criminaliteit namen snel toe. Een aantal woningen werd gekraakt of illegaal doorverhuurd. Voor de overige bewoners uit de straat ontstond een ernstig onveilige situatie.
De galeriehouder Paul Opmeer uit de wijk heeft 2 jaar geleden besloten daar iets aan te doen. In overleg met de Nieuwe Unie (eigenaar) zijn de woningen door bemiddeling aan anderen, met name jonge kunstenaars in gebruik gegeven.
Nog steeds met sloop - op kort termijn - van deze panden voor ogen. Echter, na 2 jaar bleek sloop op kort termijn niet meer realistisch. Door de Nieuwe Unie werd inmiddels gesproken over een termijn van 5 tot 10 jaar alvorens gesloopt zou worden.

De Groeibriljant Oud Charlois, in het bijzonder de projectgroep Kunst in Panden heeft daarom het initiatief genomen de situatie in de Wolphaertstraat op te pakken. Met de Nieuwe Unie en de huidige bewoners zijn plannen voor de toekomst ontwikkeld. Na enige aarzeling is de Nieuwe Unie inmiddels een enthousiaste partner in het project geworden. De Nieuwe Unie is bereid de panden middels dit plan nog minimaal 10 jaar in stand te houden. Er is een nieuwe Stichting opgericht (st. NAC, Nieuwe Ateliers Charlois) waarin vertegenwoordigd zijn kunstenaars en actieve bewoners. Deze stichting zal deze (en andere panden in Oud Charlois) op een gereguleerde wijze aan kunstenaars in gebruik kunnen geven.

Op 5 december 2005 werd de intentie - overeenkomst tussen de Nieuwe Unie en een nieuw opgerichte stichting Nieuwe Ateliers Charlois (st. NAC) ondertekend. In de overeenkomst is geregeld dat de atelierwoningen worden opgeknapt en voor een periode van 10 jaar behouden. Hierdoor is de Wolphaertsstraat van 2005 tot 2015 een culturele broedplaats van jewelste met 42 kunstenaars! Naast de bijdrage van de Groeibriljant van   € 100.000, betaalt de Nieuwe Unie een bedrag van € 100.000 mee en de bewoners via st. NAC rond de € 150.000 (deels door zelfwerkzaamheid).

KIP/ Open dag in 2005
Behalve voor de Wolphaertstraat heeft de projectgroep zich ingezet om creatieve ondernemers naar de wijk te lokken om zich in de leegstaande panden te vestigen. Dit heeft de groep gedaan door allereerst contacten te leggen met instanties en verhuurders om hen te overtuigen van hun visie op de wijk; verder door het verzorgen van een goede PR voor Oud-Charlois op dit gebied en door het infomeren van kunstenaars en creatieve ondernemers over de vestigingsmogelijkheden in Oud-Charlois. Kip heeft een informatieblad gemaakt voor kunstenaars en ondernemers die belangstelling hebben om zich in de wijk te vestigen. Er staat informatie in over de ontwikkelingen in de wijk op cultureel gebied, over de leegstaande panden, tips over hoe een ruimte te vinden en met wie daarbij contact gezocht kan worden en informatie over subsidie mogelijkheden. Het informatieblad is vanaf najaar 2004 op allerlei manier verspreid. Allereerst kan het worden gedownload van de website van de Groeibriljant. Het werd ook rechtstreeks in papieren versie in grote aantallen verspreid.
Dit alles heeft ertoe geleid dat in de periode zomer 2004 tot zomer 2005 drie creatieve ondernemers zich in de wijk hebben gevestigd, nadat zij afgekomen waren op de PR van de Groeibriljant en door leden van de projectgroep geholpen zijn bij het zoeken naar een geschikte locatie.

In het weekend van 1 en 2 oktober 2005 stond een uitermate opvallende paviljoen op het grasveld van de Oude Kerk. Binnen was recente informatie over de leegstaande ruimten, elk leeg pand was 100 x afgedrukt op lange rollen papier. Belangstellenden scheurden een stuk af en kregen een plattegrond van de wijk mee. Op het papier stond het adres, de naam van de verhuurder en telefoonnummer, de prijs en de oppervlakte. Leden van de projectgroep waren de hele dag aanwezig om informatie over de wijk te geven.
Er was PR materiaal van Kansenzone subsidies. De open dag wordt gehouden in het weekend van de Open Atelierroute. De Open Atelierroute is een jaarlijkse terugkerend evenement waarbij tientallen kunstenaars in Charlois hun ateliers openen. Hiermee krijg je een goede indruk van het Charloisse culturele leven.
Het KIP paviljoen was een groot succes. Ongeveer 300 mensen bezochten het paviljoen.
Zij waren enthousiast over de wijk, over de panden en over de initiatieven.
De prijzen waren echter voor bijna alle belangstellenden te hoog.

Leden van de projectgroep zijn:
Tineke Teunen - 0104952917 - t.teunen@swr.nl
Sjoert Willemstein - 0104955164 - sjoert.willemstein@hetnet.nl
Jaap Verheul -
Jannie Hommes - 0104953359 - info@hommesadvocaat.nl
Kees Flameling - cr.flameling@charlois.rotterdam.nl

TOP

 

Wandelingen in Charlois.

Oud Charlois is te mooi om verborgen te blijven. In 2004 en 2005 heeft een groep van 5 bewoners hard gewerkt aan de tot stand koming en publicatie van wandelroutes door de wijk. Er zijn uiteindelijk 5 wandelroutes beschreven met elk een thema: 2 Historische routes, een Groene route (met twee varianten in lengte), een Kunstroute en een Kinderroute.
Door de routes te lopen wordt je attent op verschillende aspecten van de wijk. Elke route staat in een boekje met veel informatie over het thema en alles wat je onderweg tegenkomt. De 5 routes zijn verpakt in een handig plastic zippertasje.
Op de kop van de Grondherendijk / Charloisse Kerksingel en bij de uitgang van de fietsers/voetgangers Maastunnel staat een informatiepaneel met een plattegrond van Charlois, waarop de routes zijn ingetekend.
De routes zijn gratis verkrijgbaar op diverse locaties in Oud Charlois en bij gemeentelijke instellingen.

vijf wandelroutes door Oud - Charlois zijn gratis verkrijgbaar bij:

 • Garage Schobben
 • Advocatenkantoor Hommes
 • Huisarts Ferguson
 • de Buurtwinkel
 • de Bibliotheek
 • Kunstetage Almekinders
 • het Grafisch Centrum
 • St. Historisch Charlois
 • de Oude Kerk
 • Kinderboerderij Molenwei
 • de Molen
 • Kunstenaar Pim van Halem
 • Deelgemeente Charlois
 • Advokatenkollektief Oud Charlois

Meer informatie bij de leden van de wandelgroep Henk van Eijk - 0104194274 - h.vaneijk6@chello.nl Herman Ferguson - 0104291234 - ferguson@knmg.nl Chris Oskam - 0104950652 - oskam625@hetnet.nl Jannie Hommes - 0104953359 - info@hommesadvocaat.nl

TOP

 

Het Pareltje

Het monumentale voormalige gemeentehuis aan de Charloisse Kerksingel nr. 2 is aangekocht door de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij te Rotterdam. Het pand werd tot augustus 2004 gebruikt door de Politie.

Groeibriljant Oud Charlois zou graag zien dat het gebruik van het pand in overeenstemming komt met de gewenste ontwikkeling in de buurt en past binnen die culturele ontwikkeling. Gedacht kan worden aan een cultureel activiteitencentrum (cursussen, workshops, ateliers) of aan bijzondere, geen overlastgevende horeca, zoals een vergaderfaciliteit of een kleinschalig historische hotelaccommodatie voor bijzondere gelegenheden. Een forse verbouwing zal daarvoor nodig zijn. De exploitant/investeerder moet bereid zijn om deze investering te doen en het exploitatierisico op zich te nemen. Eventueel kan met behulp van een Groeibriljantenbijdrage wat investeringskosten worden overgenomen, zodat het voor een exploitant aantrekkelijk is om zich in deze buurt te vestigen.

Er is een projectgroep in het leven geroepen die de haalbaarheid daarvan gaat onderzoeken en mogelijke belangstellenden zoeken. Heeft u belangstelling voor dit project of heeft u gewoon wat vragen neem dan gerust contact op met een van de leden van de projectgroep. Dit zijn

Gerard van den Broek - 0104290242 - gvdb@box.nl

Leo Heijnen - 0651152502

Mathijs Hagenaars - 0619596700

Paul Kamsteeg - WOM 0104362383 - wom@doorbraak.nl

TOP

 

Schoorsteen Schobben.

Aan de Charloisse Kerksingel ligt Autobedrijf Schobben. Aan de achterzijde van zijn bedrijf aan het binnenterrein met de school heeft Schobben een ongeveer 6 meter hoge schoorsteen op het dak van de garage. Deze is voor de bewoners en gebruikers van het openbare binnenterrein goed zichtbaar. Om deze storende dissonant meer passend te maken bij de omgeving o.a. schoolplein, duimdrop, doorgang in wandelingen is er voorgesteld om de schoorsteen met kunst vrolijker te maken.

De internationale Basisschool aan de Clemensstraat heeft in voor de leerlingen een week georganiseerd “Kunst met een grote K” in samenwerking met expositieruimte klein 14. Tijdens die week zijn door de kinderen ontwerpen gemaakt voor de beschildering van de schoorsteen. Kinderen en ouders hebben middels stemming de 20 ontwerpen gekozen. Deze 20 ontwerpen worden in een later stadium met behulp van een bevoegd beroepskracht/kunstenaar op kunststofplaten aangebracht in samenwerking met de kinderen die deze ontwerpen hebben gemaakt. De verwachtte duurzaamheid van deze materialen is minimaal 10 jaar.

Het resultaat zal zijn: Kunst op de Schoorsteen.

Nadien worden deze platen bevestigd op de schoorsteen en natuurlijk op gepaste wijze ingehuldigd met de bewoners uit de buurt, de school en andere gasten.

Leden van de projectgroep zijn:

Jannie Hommes - 0624715144 - hommes88@zonnet.nl
en
Pim van Halem

Op vrijdag 3 december 2004 ‘sochtend om 8.30 uur vond de onthulling plaats van het eerste project van de Groeibriljant Oud Charlois, te weten Kunst op Schoorsteen Schobben.

De schoorsteen staat op het dak van Autobedrijf Schobben, gelegen aan het schoolplein tussen de Charloisse Kerksingel, de Clemensstraat en de Wolphaertsbocht.

Paul Opmeer was initiatiefnemer en coördinator van het project. Voor de zomervakantie waren onder leiding van Louise Leenders door de kinderen van basisschool Charlois, tekeningen op schaalmodel gemaakt. De school organiseerde een verkiezing, waarbij bewoners uit de wijk op de mooiste tekeningen konden stemmen. De uitgekozen tekeningen zijn door de kunstenaars Pim van Halem en Louise Leenders overgebracht op synthetisch doek. Deze doeken zijn aangebracht op de schoorsteen. De kunstige schoorsteen is op 3 december door de kinderen van de school, samen met behulpzame zwarte pieten aan Sinterklaas aangeboden.

Het werken aan het project heeft de sociale binding in de wijk tussen de bewoners, de leerkrachten en de kinderen van de school bevorderd. De schoorsteen is nu mooi om naar te kijken.

Oud Charlois is weer een stukje leuker geworden.Dit project werd mede mogelijk gemaakt door (sponsor)bijdragen van: de gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois, Autobedrijf Schobben, Openbare Internationale Basisschool Charlois, Pim van Halem, Louise Leenders, Peinemann Hoogwerksystemen en Advocatenkantoor Hommes.

TOP

 

Japans cultureel centrum Shofukan.

In de Rehoboth kleuterschool (voormalige E xpositieruimte klein 14) is sinds 2005 een Japans cultureel centrum gevestigd, dat met behulp van subsidie van de Groeibriljant Oud Charlois is gerealiseerd. Stichting Shofukan heeft tot doel zoveel mogelijk authentieke en klassieke Japanse disciplines samen te brengen. Gezamenlijk dragen zij de Japanse cultuur in de breedste zin uit: door middel van lessen en trainingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen en evenementen, zowel op het gebied van de Japanse kunsten als het Japanse budo. Om de kwaliteit te waarborgen, werkt de Stichting samen met een groot aantal leraren en organisaties uit Europa en Japan. U kunt in de ruimten van Shofukan bovendien uw eigen evenementen, vergaderingen of trainingen organiseren.

Voor meer informatie over het centrum kunt u terecht bij:
Joris van Nispen, Tini van de Wetering
Charloisse Kerksingel 32-14
3082DB Rotterdam
www.shofukan.nl

TOP

 

Verlichting Oude Kerk en Schoorsteen Schobben.

Sinds 1 oktober 2005 worden bij het invallen van de schemering de monumentale Oude Kerk aan de Charloise Kerksingel en de met kinderkunst beklede schoorsteen van Garagebedrijf Schobben, gelegen op het donkere binnenterrein achter de Charloise Kerksingel, verlicht door 20 halogeenlampen. Door deze verlichting komen de bijzondere monumentale en kunstige karaktertrekken beter tot uitdrukking. De verlichting geeft een extra accent aan Oud Charlois. De bewoners zijn trots op de oude dorpskern, die nu van verre zichtbaar is.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij A.C.T. Hommes, Kaatsbaan 12, 3082 DB Rotterdam, Tel; 010 - 4955594.

Het project is tot stand gekomen door de inspanning van bewoners, door de subsidie van de dienst D S + V van de gemeente Rotterdam, sponsoring van Stichting Rotterdam en door een bijdrage van de deelgemeente Charlois.

TOP

 

Grafisch Atelier

Een onafgemaakt project van (wijlen) Paul Opmeer was het opzetten van een grafisch atelier. De eerste aanzet was gemaakt, maar Paul kon het helaas niet voltooien.
Binnen de ring van de Charloisse Kerksingel, de Grondherendijk, de Wolphaertstraat en het aanpalende gebied zien we meer en meer de gewenste uitstraling van Kunstenaarswijk. Diverse plannen, meer en minder uitgewerkt met verschillende marktpartijen en prive-personen worden of zijn gerealiseerd.

Daarom kan dit project als het nieuwe kloppende kunsthart van Oud Charlois worden gezien en een goede opvolger van St. Klein 14. Deze open werkplaats zal de toekomstige activiteiten van de te vestigen Japanse Stichting zeker versterken. Het zal de uitstraling van Historisch Charlois doen toenemen, en zal het project Kunst in Panden positief beinvloeden.

Wat gaat deze open Grafische Werkplaats zeker bewerkstelligen:

 • Een jaarlijks kleinschalig poëzieproject
 • Een 2 jarige afspraak met de int. school om leerlingen van groep 12 d.m.v. een workshop regelmatig kennis te laten nemen van het grafische atelier.
 • 4 keer per jaar een wisselende expositie van kunstenaars in en buiten de wijk.
 • Een versterking van de uitstraling van Oud Charlois als Kunstenaarswijk.
 • De winkel met betaalbare kunst zal naast de winkel van La Troup ook de andere verkooppunten van kunst in de wijk versterken.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij:

Uitgeverij de Zeeleeuw
Charloisse Hoofd 89b
3087 CA Rotterdam
tel: 010 4363898

TOP

 

Oude Kerk Cultureel Centrum

Al jaren geleden werd het plan opgevat om het kerkgebouw een bredere bestemming te geven omdat een dergelijk historisch gebouw zeer kostbaar is in het onderhoud. Om de bredere exploitatie van de kerk als cultureel centrum te kunnen realiseren moesten er een paar dingen gebeuren. In de eerste plaats moest er een stichting worden opgericht om het gebouw voor andere, meer commerciële en vooral culturele doeleinden te gaan gebruiken. Aan de inrichting van de kerk moest echter ook veel worden verbeterd. Het betrof de vergaderruimten voor kleine(re) groepen en de kerkzaal. De vergaderruimten werden al in 2002 aangepakt. Daarin werd o.a.een keuken geplaatst die geschikt is voor catering. Ook aan de kerkzaal werd toen al een en ander gedaan. Maar de totale herinrichting van de kerkzaal is nog een flinke operatie.

Het plan is om de nog aanwezige banken te verwijderen en daarvoor in de plaats stoelen te plaatsen. Die banken hebben echter voetverwarming welke boven het vloeroppervlak uitsteekt, zodat het verwijderen van de banken met zich meebrengt dat de verwarming moet worden aangepast. De banken staan voor een deel in de vloer zodat het verwijderen van de banken ook tot gevolg heeft dat de tegelvloer moet worden vernieuwd. Deze twee zaken gecombineerd is een goede gelegenheid om vloerverwarming aan te brengen, als dat technisch mogelijk is.

Tevens is het plan om voor het kerkelijk gebruik de inrichting weer terug te brengen in de oorspronkelijke situatie. Deze herindeling houdt in dat de inrichting een kwart slag linksom gedraaid wordt zodat de preekstoel aan de lange zijde (Gouwstraat) komt te staan en de stoelen in halve cirkels eromheen. Gebleken is nl. dat de akoestiek van de kerkzaal met de preekstoel op de "oude plek" veel beter is dan in de huidige situatie. De huidige preekstoel kan niet gehandhaafd worden (o.a. vanwege de grootte) maar is ook niet oorspronkelijk. Er wordt nu omgezien naar een verrijdbare kansel met een liturgisch centrum dat gemakkelijk kan worden verwijderd indien nodig. Daarmee komt er ruimte op het huidige podium vrij. Dit kan dan worden gebruikt bij concerten e.d.: dan blijft de oriëntatie zoals die nu is.

Nu de kerk op de lijst van monumenten komt te staan, zou een dergelijke ingrijpende operatie wellicht op moeilijkheden stuiten maar omdat we teruggaan naar de oorspronkelijke indeling bestaat er goede hoop dat dit geen problemen oplevert.

Voor verder informatie over dit project kunt u terecht bij dhr
Spanjersberg, voorzitter van de Beheerstichting, telefonisch bereikbaar onder nummer 010 – 4 826 208

 

TOP

 

De Charloisse Dag

Zaterdag 7 oktober 2006   : De 2 e Charloisse Dag

Dit moet gaan uitgroeien tot een traditie en hopelijk is het project van de Oude Kerk dan afgerond, zodat we ook in de kerk wat meer mogelijkheden hebben om deze prachtige ruimte te benutten.

Dan wat meer ruimte kunnen krijgen om eea nog leuker aan te kleden en te programmeren.

Zie ook www.decharloissedag.nl

De uitvoering wordt verzorgt door de St. Blommenfesteijn waar u ook voor verdere info terecht kunt.

Dhr Arjan v Es - Tel: 0610912938 of
Dhr Holierhoek - Tel: 0611344992.

TOP

 

Panorama Tafel

Een panoramatafel is een object waar op beschreven staat wat je in de zichtbare (soms ook niet zichtbare) omgeving van een uitzichtpunt kunt zien.

Veelal weet niet iedereen goed wat je kan zien en dan geeft de tafel de juiste informatie. Op het Charloisse Hoofd heb je een schitterend uitzicht van Schiedam tot aan de HEF en als groeibriljant project zal er daar zo'n tafel komen. Het wordt een hardstenen plaat die rust op een bakstenen onderbouw. Op de plaat staat een windroos en de verwijzingen naar de omgeving.

Het project wordt uitgevoerd door leerlingen van het Zuiderparkcollege en de SSPB.

Het ontwerp van de plaat is van Ana Fernandez.

De bouw start in januari 2006 en is in het voorjaar gereed.

 

TOP

Kunstetalages Wolphaertsstraat

sIn 2005 zijn op twee plaatsen in de Wolphaertstraat (nr 39) etalages gecreeerd. De kunstenaars die hun atelier in de straat hebben, kunnen daar hun werk tonen. Het betreft de Etalage naast de Garage van Almekinders en Bergan en de Etalage van Giskes. De etalages zijn verlicht en vallen daardoor op in de veelal donkere straat. De etalages laten zien dat er kunstenaars wonen.

TOP

 

 

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom -